10 שאלות מצויות בעניין עריכת צוואה בישראל

10 שאלות מצויות בעניין עריכת צוואה בישראל[1]

http://www.wdde.org

 


1.    מדוע שאטרח לערוך צוואה? 

צוואה, מסמך פשוט ויחסית זול בישראל, עשויה להיות מועילה מאוד במניעת קונפליקטים בתוך המשפחה, מריבות וחוסר הבנה בין יורשים. בנוסף, קיום צוואה, בבוא העת, כרוך בפחות הוצאה, פחות זמן, ופחות ביורוקרטיה מאשר השגת צו ירושה. יתרה מכך, צו ירושה עשוי לחלק את עיזבונך באופן פחות מאידיאלי – למשל, להעניק לאלמנתך רק מחצית מעיזבונך, ואלו המחצית השניה תחולק בין ילדיך. כמו כן, בצוואה ניתן למנות אפוטרופוסים שיטפלו בילדיך במקרה שאתה ובת זוגך תמותו כאשר הילדים עדיין צעירים או אינם מסוגלים לנהל את ענייניהם.

בנוסף, תוכל צוואה להתמודד בבהירות ובפשטות בנושאים כגון:

(א) האם תרצה כי בת זוגך תקבל את כל עיזבונך לאחר מותך, או האם תעדיף לחלק את העיזבון בצורה שונה, כגון מחצית לבת זוגך ומחצית לילדים, או לילדיך מנישואים קודמים;
(ב) האם יש לאחד מילדיך צרכים מיוחדים, אשר עשויים להצדיק חלוקה בלתי שווה של עיזבונך;
(ג) האם יירשו נכדיך את החלק בעיזבונך אשר ההורה אמור היה לרשת לו היה חי במועד פטירתך;
(ד) האם יש להקים נאמנות כדי לשמור על הנכסים שבעיזבונך לאחר פטירתך, על מנת לאפשר חלוקתם רק לאחר שהנהנים הגיעו לגיל מסוים (בדרך כלל גיל 21, לאחר השירות הצבאי);
(ה) האם תרצה להוריש במיוחד פריטים בעלי ערך ממוני או סנטימנטלי על מנת לאפשר את השימוש בהם בדור הבא או בדורות הבאים;
(ו) האם תרצה לכלול תנאים לטווח ארוך על מנת לכסות את האפשרות שחס ושלום כל משפחתך (כולל ילדים ונכדים) תיספה בתאונת דרכים או תעופה, וכדו’.
(ז) מינוי משמורנים שמיים על ילדיך, שמא תמות בטרם הגיע מי מהם לגיל 18 או 21.

 
2.    צוואה אחת או שתיים?!

(א)   עליתי ארצה אך יש ברשותי נכסים בחו”ל. האם אוכל לכסות את כל נכסיי באמצעות צוואה אחת הנערכת בישראל?

טכנית, כן, על אף שבמקרה זה כאשר תגיע לגיל 120 יהיה צורך לקיים את הצוואה הישראלית ביותר מאשר תחום שפוט אחד, ותהליך זה עלול להיות יקר וכרוך בביורוקרטיה רבה.

ככלל, מומלץ לאדם שבבעלותו נכסים במדינות שונות או באזורי שיפוט שונים להכין צוואה נפרדת בכל תחום שיפוט, על מנת להימנע ממסים בלתי נחוצים וסיבוכים נוספים בעתיד. לכן, אם לאשתי ולי יש נכסים בישראל, אך עדין יש לנו נכסים גם באנגליה ובארה”ב, עלינו לחתום בסך הכל על שלוש צוואות: אחת בישראל עבור שנינו, אחת באנגליה עבורי, ואחת בארה”ב עבור אשתי.

(ב)   במקרה בו רוב נכסיי עברו לישראל, האם עדיין עלי לערוך צוואה נפרדת בחו”ל?

בנקודה הקודמת שלנו, יעצנו להכין צוואות נפרדות עבור תחומי שיפוט שונים שבהם אנו מחזיקים נכסים. אך, ישנם מקרים בהם אין צורך כלל בצוואה נפרדת בחו”ל.

למשל, אם בבעלותך חשבון בנק בחו”ל, תוכל למלא טופס “מינוי נהנים”, אשר באמצעותו אתה מציין בן משפחה אחד או יותר או אנשים אחרים אשר יירשו את הכספים בחשבון זה עם פטירתך. באופן זה, נכסיך הנמצאים בחו”ל יעברו ללא קשר לצוואה שערכת, תימנע הקפאתם עם מותך עד שניתן יהיה לקיים את הצוואה הרלוונטית או להוציא צו ירושה למקרה בו אין צוואה.

 
3.    מהי משמעותו של קיום צוואה?

“קיום צוואה” הוא מונח בו משתמשים כאשר מדברים על הזכות לטפל בענייניו של הנפטר –וספציפית ליישב את כל הטענות ולחלק את רכושו של הנפטר על פי צוואה תקפה. “צו קיום צוואה” מאשר את תקפות צוואתו של הנפטר. ברגע שאושרה צוואה על ידי הרשם לענייני ירושה או, במקרים יותר מסובכים, על ידי בית המשפט לענייני משפחה, ניתן להסתמך אל אמתותו. קיום צוואה מגן, אם כן, על הוראותיו של הנפטר, מאשר את מנהל העיזבון כאדם שרשאי לטפל בעיזבונו של הנפטר על פי צוואתו, מגן על האינטרסים של בני משפחה אשר להם תביעות כלפי העיזבון, ומגן על מנהל העיזבון כנגד תביעות משפטיות.

 
4.    מינוי מנהל עיזבון בתוך הצוואה

(א)   מהו תפקידו של מנהל עיזבון?

מנהל עיזבון הוא אדם או חברת נאמנות המתמנה על ידך בצוואתך כדי לבצע את רצונותיך ולחלק את עיזבונך כאשר אתה הולך לעולמך. העיזבון שלך הוא כל הרכוש שבבעלותך בעת פטירתך. הוא עשוי לכלול סוגים שונים של נכסים כגון רכב, בית, קוטג’, קרקע, ריהוט ותכשיטים. ישנו רכוש נוסף אשר עשוי להצטרף לעיזבונך לאחר פטירתך, כגון ריבית על השקעות והכנסה מנכסים מושכרים.

תחומי האחריות של מנהל העיזבון כוללים השגת עותק מקורי של הצוואה שלך; לקיחת שליטה על עיזבונך ועריכת רשימה של נכסיך; פנייה לבית המשפט לאישור קיום צוואה, וכאשר מתאים הדבר, ניהול העיזבון ותשלום כל החובות התלויים ועומדים; וחלוקת הרכוש שלך על פי רצונותיך כפי שנקבע בצוואתך.

(ב)   האם מומלץ למנות מנהל עיזבון עבור צוואתי או לא?

שלא כמו בתחומי שיפוט אחרים, בישראל אין חובה למנת מנהל עיזבון. אכן, אם העיזבון הוא קטן או פשוט, כנראה שאין הדבר נחוץ, על אף שבכוחו של מנהל עיזבון לסייע בחלוקה יעילה של העיזבון. מינוי של מנהל עיזבון עשוי להוסיף עלויות ניכרות לפירוק העיזבון, משום שנדרש ממנו להגיש לאפוטרופוס הכללי רשימת מלאי של כל נכסי העיזבון וכן דוח שנתי של עסקיו ביחס לאותם נכסים, וכן פניות שונות לבית המשפט.

(ג)    מתי ראוי למנות מנהל עיזבון?

במקרים בהם ניתן לחזות סיבוכים, מקרים של מחלוקות פוטנציאליות בין נהנים, כגון כאשר יש לכותב הצוואה ילדים מנישואין קודמים, ראוי למנות בצוואה מנהל אחד או יותר לעיזבון. אפילו במקרים כאלה לעתים אין צורך למנות מנהל – היה לי פעם המזל לקבל השראה מזוג מבוגר (נישואין שניים שלו עם ילדים מאשתו הראשונה, נישואין ראשונים שלה ללא ילדים), שם ברור היה כי האישה החדשה מסתדרת כל כך טוב עם ילדיו של בעלה מנישואיו הראשונים עד שביקשה להוריש להם 90% מנכסיהם!

תהיה חובה למנות מנהל עיזבון, למשל, כאשר לא ניתן למצוא את עקבותיו של אחד היורשים.

(ד)   האם יש למנות בני משפחה כמנהלי עיזבון?

תוכל לבחור אדם מסוים או חברת נאמנות על מנת שיפעל כמנהל עיזבון. אם תבחר אדם, עליו להיות בן 18 או יותר. רוב האנשים בוחרים קרוב משפחה או ידיד קרוב כמנהל עיזבון. אם עיזבונך גדול או מורכב, ייתכן כי תרצה למנות בעל מקצוע כמנהל, כגון עורך דין או רואה חשבון, או אפילו שניהם.

בדרך כלל, יסכימו בני משפחה לנהל את העיזבון ללא תשלום. אם ברצונך למנות בן משפחה בצוואתך, תמיד יש לשוחח מראש עם האדם המדובר על מנת שידע במה כרוך התפקיד. זכור, גם, כי האדם שמינית בצוואתך כמנהל עיזבון רשאי לסרב לבצע זאת. אין צורך להיות מומחה כלכלי או משפטי, כל עוד יש למנהלי העיזבון נגישות ליועצים קומפטנטיים אשר יוכלו לייעץ להם ולסייע בידם לנהל את העיזבון. אך, מנהלי עיזבון אינם יכולים להותיר החלטות חשובות בידי אחרים, כגון האם למכור נכס מסוים או האם להשקיע במניות או בקרנות.

לעומת זאת, אם העיזבון שלך גדול או מורכב, או אם הנך מעדיף כי בני משפחה או ידידים לא ינהלו את העיזבון, או הנך חש כי לבני משפחה או ידידים אין די זמן או ניסיון לכך, כדאי לשקול מינויו של מנהל עיזבון מקצועי. זאת, על אף העובדה כי אדם כזה אכן יגבה תשלום על שירותיו המקצועיים, אשר יתבצע בעת חלוקת העיזבון. בעלי מקצוע מציעים היכרות עם חוקי המס, ניהול השקעות, מנהל עסקים או נדל”ן – תחומי מומחיות הנדרשים על מנת לנהל את עיזבונך.

(ה)  האם עלי לבחור מנהל עיזבון אלטרנטיבי?

כן, עליך לבחור אדם נוסף אשר יחליף את המנהל למקרה שהאדם המועדף עליך אינו מעוניין או אינו מסוגל לפעול כמנהל עיזבון בעת פטירתך. אף אם בחרת בבת זוגך כמנהלת עיזבון, כדאי לבחור אדם נוסף. אם המנהל שבחרת לא יוכל לפעול ולא ציינת בצוואתך שם של חלופה, ייאלץ בית המשפט לקיום צוואות למנות מנהל, בהנחה כי אכן תפקיד כזה נדרש.

 
5.    מינוי נאמנים

(א)   מהו נאמן ומהו ההבדל בין מנהל עיזבון לבין נאמן?

מנהלי העיזבון מחלקים את העיזבון של כותב הצוואה ומנהלים אותו לאחר מותו. הנאמנים ייקחו את האחריות וינהלו כל נאמנות אשר תיווצר על פי הצוואה לאחר שהסתיים ניהול העיזבון.

(ב)   מתי יש למנות נאמן?

לא תמיד נדרשים נאמנים. במקרה של צוואה פשוטה, בדרך כלל אין צורך ליצור נאמנות. במצבים מורכבים יותר, ייתכן כי כותב הצוואה יידרש ליצור נאמנות, כגון כאשר ישנו יורש קטין שיש לו חלק בעיזבון ולא ניתן לחלק את הרכוש לקטין זה כי אינו מסוגל לתת קבלה תקפה, או כאשר כותב הצוואה אינו מעוניין כי הקטין יירש את חלקו בטרם יגיע לגיל מסוים (בארץ, לעתים קרובות גיל 21, עם סיום השירות בצה”ל).

 
6.    התהליך של חתימה על צוואה

לאחר שאישרת את ניסוח הצוואה שלך, עליך:
(א) להדפיס שני עותקים של הצוואה (שלושה אם אתם זוג) אחד עבור כל אחד מכם ואחד עבור מנהל העיזבון, אם אכן מונה כזה בצוואה.
(ב) לחתום על העמוד האחרון של הצוואה ולכתוב תאריך, בנוכחותם של שני עדים בוגרים עצמאים (אשר צריכים להיות כשירים מנטלית, ללא קרבת משפחה זה עם זה, וללא קרבת משפחה כלפיך).
(ג) לחתום בראשי תיבות בתחתיתם של שאר דפי הצוואה.
(ד) לאחר שחתמת וכתבת תאריך, העדים צריכים לחתום את שמותיהם במקום המצוין על שני ההעתקים של הצוואה. לאחר מכן הם צריכים להוסיף את שמותיהם המלאים, מספרי תעודות זהות וכתובות מתחת לחתימותיהם.
(ה) לבסוף, העדים צריכים לחתום בראשי תיבות בתחתיתם של שאר דפי הצוואה.
(ו) עליך לשמור את אחד מן העותקים החתומים של הצוואה במקום בטוח, ואילו את משנהו למסור למנהל העיזבון (אם אכן מונה כזה בצוואתך).

 
7.    חתימה על צוואה בפני נוטריון – מהם היתרונות?

(א)   האם עלי לחתום על צוואתי בפני נוטריון?

על פי החוק בישראל, צוואתך תקפה אם נחתמה בנוכחותם של שני עדים רגילים או יותר, מעל גיל 18, שהנם נוכחים ועדים לצוואתך באותו זמן שאתה חותם עליו. הן אתה והן שני עדיך צריכים להיות כשירים מנטלית, וחובה כי לא תהיה כל קרבת משפחה ביניכם.

(ב)   האם קיימים יתרונות בחתימה על צוואה בפני נוטריון?

כפי שהוזכר לעיל, צוואה אחרונה הנה תקפה אם היא חתומה על ידי כותבה (המצווה) בנוכחותם של שני עדים רגילים. אך, לעתים אדם עשוי לבחור לחתום על צוואה בפני נוטריון ישראלי. הנוטריון מאשר כי הצוואה הוקראה בפני המצווה וכי המצווה הצהיר מרצונו כי זאת צוואתו האחרונה.

היתרון בחתימה בפני נוטריון הנו כפול:

(א) המצווה יכול לומר את צוואתו בעל פה או בכתב בנוכחותו של הנוטריון, ללא צורך בעדים נוספים;
(ב) לצוואה בפני נוטריון יש משקל חזק יותר מאשר סוגים אחרים של צוואות על פי החוק הישראלי (הוא דומה לצוואה חתומה בפני שופט), ובכך שוללים את האפשרות לטענות עתידיות של חתימה מזויפת של המצווה, כגון על בסיס השפעה מופרזת או מצוקה. טענות מעין אלה עלולות לפסול את הצוואה.

ניתן לשמור בסוד כמוס צוואות החתומות בפני נוטריון – אף אחד אינו חייב לדעת על קיומן; וההנחה תהיה כי המצווה היה כשיר מנטלית ובעל זיכרון בריא וחופשי מכל השפעה או מצוקה כלשהם בעת החתימה על צוואתו.

 
8.    מהו התהליך הנדרש לשינוי צוואה לאחר שהיא חתומה?

תוכל לשנות את צוואתך בכל עת שתרצה או באמצעות נספח או פשוט באמצעות כתיבתה של צוואה חדשה (שהיא בדרך כלל האופציה הנקיה ביותר והטובה ביותר, מתוך הנחה כי הצוואה המקורית נשמרה על המחשב).

מומלץ לבדוק במרווחים קבועים (כגון אחת לחמש שנים) את הצוואה כדי לראות אם יש צורך בשינויים חשובים.

לאור זאת, אידיאלית יש לנסח את הצוואה באופן אשר מסלק את הצורך בשינוים פשוטים – למשל, על ידי הימנעות מהזכרת שמות הילדים אשר יירשו בחלקים שווים, כאשר ייתכן כי ילדים נוספים ייוולדו במהלך השנים (או, לחילופין, לכתוב: “הילדים שלי החיים כעת הם…”).

 
9.    מהו “טופס אריכות ימים” וכיצד באפשרותו לעקוף את הצוואה?

זהו טופס, אשר מומלץ כי בני זוג יבקשו מן הבנק לחתום עליו, כאשר פותחים חשבון או בשלב מאוחר יותר. הוא ממנה את שני בני הזוג כשותפים בחשבון הבנק שלהם. אמצעי זה מאפשר לכל אחד מבני הזוג להמשיך לפעול בחשבון אף לאחר מותו של בן הזוג (“זכות ההישרדות”). ללא מנגנון זה, החשבון יוקפא אוטומטית עם מותו של אחד מבני הזוג, והבנק יסכים לאפשר עסקאות בחשבון רק עם הצגתו של צו קיום צוואה (כאשר ישנה צוואה) או צו ירושה (בהיעדרה).

התהליך עשוי להועיל גם במקרה של קרובי משפחה מבוגרים, על מנת לאפשר לילד אחד או יותר, למשל, לנהל את כספם למענם – ללא צורך לחתום על ייפוי כוח בפני נוטריון (מסמך אשר בכל מקרה יפוג אוטומטית עם מותו של בעל החשבון). כמובן, יש להשתמש באמצעי זה רק כאשר יש אמון מלא בין הקשיש לבין קרוב משפחתו.

10.    אני יהודי שומר מצוות ומאמין כי בתקופה הנוכחית בריא וראוי להעניק לכל אחד מילדיי חלק שווה בעיזבון שלו, כולל בני הבכור ובנותיי. האם ניתן לערוך צוואה כך שהיא תתאים הן לדרישות ההלכה והן לחוק הישראלי המודרני?

לפי ההלכה, רק בנים זכרים זכאים לרשת את נכסי אביהם. התורה מעניקה לבנות זכות ירושה רק כאשר אין יורשים זכרים מאותו מעמד. לכן, הבנות לא תירשנה כאשר יש בנים, והאחיות לא תירשנה כאשר יש אחים. יתרה מכך, כאשר הבכור הוא זכר, הוא זכאי לחלק כפול – שני חלקים מנכסים מוחשיים בעיזבון. מכל האמור לעיל יוצא כי, לפי שורת הדין, אין האדם מסוגל לחלק את עיזבונו ליורשים בלתי הלכתיים, כגון אישה או בת, או באופן אשר ימנע מן הבן הבכור לקבל את זכותו ההלכתית לחלק כפול, בלי לעבור על ההלכה.

דרך אחת להתמודד עם אתגר זה הוא שאדם יעניק את רכושו במתנה כאשר הוא עדיין מסוגל לעשות זאת – טרם מותו – למשל לבנותיו. אך, למעשה, ייתכן כי עורך הצוואה לא יוכל להיפרד מרכושו במהלך חייו, וזהו חיסרון של הענקה מפורשת של מתנה. יתרה מכך, אין אפשרות כי מתנה הניתנת במהלך החיים תיכנס לתוקף לאחר פטירתו של עורך הצוואה – משום שעל פי הלכה, ברגע המוות עוברת הבעלות על הנכסים אוטומטית ליורשים ההלכתיים! הדרך לפתרון קושי זה הוא לנסח כלי חוקי, אשר יאפשר לנהנה לקחת בעלות מידית על הרכוש – ובו זמנית, לאפשר לנותן לשמור על הזכות שלו לכל הרכוש אשר צבר בחייו, וכן אפשרות לבטל את הנאמנות בכל עת שירצה. החיסרון בשיטה זו היא שרוב פוסקי ההלכה דורשים קנין על הרכוש שיהיה מחייב, וקניין כזה הנו אפקטיבי רק כאשר מעבירים רכוש המצוי ברשותו של המקנה בעת ביצוע הקניין! אם כן, קניין כזה לא יועיל לרכוש שטרם נצבר, כגון דבר שלא בא לעולם (ראה: בבא מציעא מו., טור ושולחן ערוך, חושן משפט רג, רט). לעומת זאת, צוואה קונבנציונאלית בדרך כלל עוסקת אף בנכסים העתידים להתהוות.

דרך אחרת לעקיפת המגבלות ההלכתיות היא באמצעות יצירת מצב של חוב. בפשטות, מאפשרת שיטה זו לאדם לערוך צוואה חילונית, ולחלק את רכושו באופן שווה בין יורשיו הזכרים והנקבות. הוא עושה זאת באמצעות יצירת חוב הגדול בהרבה מסך ערכו של העיזבון, כמנוף שיעודד את הבנים לבצע את תנאי הצוואה. אם לא יעשו כך, תדרוש מהם הצוואה לשלם את מלוא החוב הכספי לבנות (או לבנים שאינם בכורים). חוב זה משעבד את רכושו של עורך הצוואה – הן הרכוש הקיים היום והן רכוש עתידי. השתמשו בטכניקה זו בעיקר על מנת לתת לבנות מחצית של חלק או חלק מלא בעיזבון. מצב זה ידוע כ”שטר חצי זכר” או “שטר זכר שלם”. לעתים קרובות כתבו מסמך זה סמוך לנישואיה של הבת ומסרו לה אותו בזמן זה.

לאור הבעיות/האתגרים ההלכתיים דלעיל, ולאור הפתרונות הפוטנציאליים המוצעים, נוהג הכותב לערוך שני מסמכים עבור קליינטים שומרי מצוות המעוניינים לערוך צוואה ישראלית. המסמך הראשון הוא צוואה “חילונית”, בעברית או באנגלית, לפי חוקיה של מדינת ישראל ומותאמת לצרכיו הספציפיים של הקליינט – אשר בדרך כלל כולל חלוקת הרכוש לבן/ת הזוג שנשאר/ת בחיים ולאחר מכן לכל אחד מילדיו/ה (זכרים ונקבות) בחלקים שווים (בין לבכור ובין לאחרים). המסמך השני הנו “נספח הלכתי לצוואה” המבוסס על מסמך שנוסח על ידי הרב צבי יהודה בן יעקב, דיין בבית הדין הרבני בתל אביב. מסמך זה מאפשר לצוואה החילונית להתאים לדרישות ההלכה, כאשר הוא מחבר את האלמנטים של גישת המתנה (עבור רכוש שקניין מועיל עבורו) והמכניזם של תשלום קנס (בסכום השווה לכפול מן החלק שכל אחד מן הנהנים יזכה לו על פי הצוואה החילונית, למקרה בו הבנים אינם משלמים את כל המחויבויות הכספיות שלהם לבנות תחת ה’ציון’ של חוב). את “הנספח ההלכתי לצוואה” מנסחים במסמך נפרד – והיתרון בכך הוא שבעת הגשת הבקשה לקיום צוואה, אין צורך להביא זאת בפניו של שופט חילוני (אשר עשוי להתבלבל במקרה הטוב, במיוחד לאור התנאי החריג של “חוב”).

לייעוץ נוסף וסיוע בהכנת צוואה ישראלית או בריטית (לרבות הכנת נספח הלכתי לצוואה), או בתחומים אחרים שבהם הכותב מתמחה (חוזים, נדל”ן, ירושות, שרותי נוטריון, שרותי תרגום ועריכה), נא ליצור קשר עם סיימון: 0737-40-60-40 / 0545-742-374  / simon@jacksonadvocates.net/post / www.jacksonadvocates.net/post .[1]   הדברים מכוונים לגברים ולנשים כאחד. 

By Simon Jackson

This post was written by .

Published .

Posted in: Uncategorized

Leave a Reply